Pedaltank Analog Chorus v2.0

ใหม่

฿ 2,400

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน

ข้อมูลสินค้า

ประเภท คอรัส
ลูกเล่น True Bypass
ปุ่มควบคุม Speed,Depth and Delay Feedback
การเชื่อมต่อ Standard Input and Standard Output
กินกระแส 5 mA
แรงดันไฟ ถ่าน 9v หรือ ไฟ DC 9V ชนิด (+นอกและ-ใน)
หลอดไฟสี น้ำเงิน
Weight 263 g
Made in ประเทศไทย
ขนาด (มม.) 62x101x33
Included Accessories None
การรับประกันสินค้า ค่าแรงซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน อะไหล่ footswitch 1ปี อะไหล่วงจรต่างๆ 5 ปี

30 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :