Pedaltank 99 Analog Phaser

ใหม่

฿ 2,200

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน

ข้อมูลสินค้า

ประเภท Phaser
ลูกเล่น True Bypass
ปุ่มควบคุม Depth and Rate
การเชื่อมต่อ Standard Input and Standard Output
กินกระแส 20 mA
แรงดันไฟ ถ่าน 9v หรือ ไฟ DC 9V ชนิด (+นอกและ-ใน)
หลอดไฟสี แดง
Weight 237 g
Made in ประเทศไทย
ขนาด (มม.) 62x101x33
Included Accessories None
การรับประกันสินค้า ค่าแรงซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน อะไหล่ footswitch 1ปี อะไหล่วงจรต่างๆ 5 ปี

30 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :