Information

Specials

New products

Squier

Squier Electric Guitar Category

Squier There are 120 products.

per page
Showing 9 - 16 of 120 items
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► PickLimitedEditionKlaw3มุม ► ประแจ6เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด10คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้จากโจเต่าแดง ► บริการQCและตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วน(Setคอและตั้งสาย) ► บริการSetupด้วยมาตรฐานเต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 16,200 ฿ 18,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ► ประแจ 6 เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง ► บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) ► บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 16,200 ฿ 18,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ► ประแจ 6 เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง ► บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) ► บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ► ประแจ 6 เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง ► บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) ► บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ► ประแจ 6 เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง ► บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) ► บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ► ประแจ 6 เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง ► บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) ► บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 6,660 ฿ 7,400
  New

  ของแถมพิเศษ Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ประแจขันคอ (E-Book) 500 คอร์ดกีต้าร์ยอดฮิต เล่นง่ายในสไตล์เต่าแดง จัดทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้า เต่าแดง เท่านั้น บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง กทม. & ปริมณฑลส่งด่วน จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 6,660 ฿ 7,400
  Reduced price!
Showing 9 - 16 of 120 items