สังคมนักธุรกิจออนไลน์ ที่ยั่งยืน มาเป็นเครือข่ายสังคมธุรกิจไปกับ Search Monopoly

ธุรกิจของเรา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม Cummunity ที่สร้างสรรค์ ในเรื่องของ การพัฒนาทางด้านการตลาดออนไลน์ ในเครือข่ายของ Search Monopoly โดยผู้ก่อตั้ง โดยคุณหลวง ผู้ที่จบมาทางสาขา Management Information System เป็นอีกหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางการการตลาดออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องของ Search Engine Marketing การจัดสร้าง Web Visibility ทางเสิร์ชเอนจิ้น ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ระดับสูง และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ SEO อย่างมีแบบแผน เพื่อผลักดันให้เว็บของ ธุรกิจในเครือพันธมิตร มีการทำอันดับใน Google Search Engine ได้ดียิ่งขึ้น

การตลาดออนไลน์ ในยุคใหม่ ยุคดิจิตัล 4.0

Search Monopoly ได้ให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ เราเล็งเห็นและตระหนักว่า การพัฒนาคุณภาพเชิงนโยบาย เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้กันเครือข่ายธุรกิจของเราเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง การที่เราได้มาเป็นผู้ให้ และให้ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ และ เดินได้ด้วยตนเองได้ ไม่ต้องเพิ่งพา บริการจากผู้รับจำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องที่ยั่งยืนกว่า การทำการตลาดออนไลน์ในยุคต่อไปนี้ จะต้องมุ่งเน้นการผนึกกำลังกัน ไม่ใช่การอยู่ด้วยตัวคนเดียว

 

กราฟ Google Keyword Planner

 

 

 

(A) เราค้นหามุ่งเน้นผู้ประกอบการ ที่มีคุณภาพ และ ศักยภาพ

การที่เราได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา นั่นหมายถึงว่า คนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนั้นจะมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในตัวเอง และสังคมของเราหากมี ผู้มีศักยภาพจำนวนมากกว่า หนึ่งหมื่นคน ในเครือข่ายธุรกิจของเรา เราแทบจะไม่ต้องเหนื่อยกับการพัฒนาการตลาดออนไลน์ แบบโดดเดี่ยว และเราจะชนะในทุกๆตลาดที่เราครอบครอง ผู้ที่มีศักยภาพ คือคนที่ตั้งใจจริงในการพัฒนาเว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บด้วยความทุ่มเท เรียนรู้ User Behavior หรือพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยทาง Search Monopoly มีนโยบายให้เครือข่ายสมาชิกของเราเรียนรู้การใช้งาน Google Analytics ที่เป็นเว็บ Tracking Tool สำคัญในการนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน

คุณหลวง เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการใช้งาน Google Analytics ที่ได้รับ Certificated จาก Google INC. อย่างเป็นทางการ และเป็นผู้พัฒนาการตลาดออนไลน์ ให้กับเครือข่ายทางธุรกิจ อย่างสมเหตุสมผล มีการวัดผลที่จับต้องได้ สำหรับนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจในยุคอนาคต เราจำเป็นต้องพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของเราให้ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการ แห่งความเป็นเหตุและผล และการร่วมมือกัน ผสานเครือข่ายให้แข็งแรง มีศักยภาพในการจัดอันดับที่ดี และเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมุ่นเน้นการขยาย พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไม่สิ้นสุด

 

 

 

(B) เรามุ่งเน้น กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ในยุคของ Digital 4.0 ไม่ใช่เรื่องของการขายสินค้าทางโลกออนไลน์อีกต่อไปแล้ว การตั้งเป้าเพียงแค่ยอดขาย ไม่ทำให้คุณเกิดการเติบโตได้ การทำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงการหวังผลเพื่อการเติบโตของยอดขายเท่านั้น เวลาและปัจจัยของความรู้ คือการลงทุนที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในเรื่องการเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเหล่าธุรกิจพันธมิตรด้วยกัน และช่วยส่งต่อความรู้นี้ไปเพื่อขยายโอกาสการสร้าง ภูมิคุ้มกัน และ ศักยภาพในการทำ Visibility ใน Search Engine

 

 

 

เชินชวนเรียนรู้การทำ Google Adwords ฟรี

ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเรียนรู้การโฆษณา และการตลาดออนไลน์ โดยคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ โดยมาเรียนรู้ทุกวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ มีหลายรอบ ตั้งแต่ช่วง 10โมงเช้า ไปจนถึงรอบ 1ทุ่มตอนกลางคืน คุณจะได้เพื่อใหม่ทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์ในการทำ Online Marketing โดยคิดอย่างมีแบบแผนเป็นระบบเป็นระเบียบ ทำให้งานของคุณ มีการพัฒนาอย่างต่อยอด ไปได้หลากหลาย ไม่ต้องเสียรู้ให้กับ Agency ที่ไร้จิตสำนึก และคุณสามารถทำได้ดีกว่าพวกเขาได้อีกด้วย ทาง SearchMonopoly ยินดีที่จะช่วยสอนการทำ Google Adwords และการเขียนแผนโครงการการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งยังได้ในเรื่องกระบวนการคิดที่ทำให้เว็บของคุณติดอันดับได้อียิ่งขึ้นๆไป โปรดเข้ามาเรียนรู้ที่ คอร์สอบรมฟรี การทำ Google Adwords เชิงกลยุทธ์