Information

New products

CASIO There are 21 products.

per page
Showing 1 - 8 of 21 items
 • Quick view
  ฿ 11,500 ฿ 12,750
  New

  ของแถม ขาตั้งตัว Z อะแดปเตอร์ แสตนโน๊ตเพลง ทักแชท รับฟรีคู่มือการใช้งานภาษาไทยจากเต่าแดง ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 11,500 ฿ 12,750
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 7,890 ฿ 8,750
  New

  ของแถมพิเศษ   ขาตั้งคีย์บอร์ด AC Adapter ขาตั้งวางโน้ต คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 7,890 ฿ 8,750
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 9,500 ฿ 10,550
  New

  ของแถม ขาตั้งตัว Z อะแดปเตอร์ แสตนโน๊ตเพลง  ทักแชท รับฟรีคู่มือการใช้งานภาษาไทยจากเต่าแดง ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 9,500 ฿ 10,550
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 2,390 ฿ 2,650
  New

  ของแถม AC Adapter คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 2,390 ฿ 2,650
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 2,390 ฿ 2,650
  New

  ของแถม AC Adapter คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 2,390 ฿ 2,650
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 1,790 ฿ 1,980
  New

  ของแถม AC Adapter คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 1,790 ฿ 1,980
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 14,200 ฿ 15,750
  New

  ของแถมพิเศษ แป้นวางโน๊ต Adapter Power ทักแชทรับฟรี คู่มือสินค้าภาษาไทย ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 14,200 ฿ 15,750
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 13,500 ฿ 15,000
  New

  ของแถม แป้นวางโน๊ต Adapter Power ทักแชทรับฟรี คู่มือสินค้าภาษาไทย ตรวจสอบ และ เช็ค QC โดยมาตรฐานเต่าแดง รับประกันสินค้า 3 ปี (รับประกันในส่วนของปัญหาวงจรภายใน) จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 13,500 ฿ 15,000
  Reduced price!
Showing 1 - 8 of 21 items