Information

Specials

New products

Squier

Squier Electric Guitar Category

Squier There are 120 products.

per page
Showing 1 - 8 of 120 items
 • Quick view
  ฿ 9,000 ฿ 10,000
  New

  ของแถมพิเศษ คันโยก Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ประแจ 6 เหลี่ยม ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง กทม. & ปริมณฑลส่งด่วน จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 9,000 ฿ 10,000
  Reduced price!
 • ของแถม Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ประแจขันคอ ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 18,000
 • ของแถม Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ประแจขันคอ ตารางคอร์ด 10 คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้ จาก โจ เต่าแดง บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 18,000
 • ของแถมพิเศษ !!! ► Pick 3 ชิ้น► ประแจ 6 เหลี่ยม► ตารางคอร์ด10คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้จากโจเต่าแดง► บริการQCและตั้งสายให้พร้อมใช้งาน► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วน(Setคอและตั้งสาย)► บริการSetupด้วยมาตรฐานเต่าแดง► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 9,000
 • ของแถมพิเศษ !!! ► Pick 3 ชิ้น► ประแจ 6 เหลี่ยม► ตารางคอร์ด10คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้จากโจเต่าแดง► บริการQCและตั้งสายให้พร้อมใช้งาน► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วน(Setคอและตั้งสาย)► บริการSetupด้วยมาตรฐานเต่าแดง► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 9,000
 • Quick view
  ฿ 9,000 ฿ 10,000 -10%
  New

  ของแถมพิเศษ คันโยก Pick Limited Edition Klaw 3 มุม ประแจ 6 เหลี่ยม (E-Book) 500 คอร์ดกีต้าร์ยอดฮิต เล่นง่ายในสไตล์เต่าแดง จัดทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้า เต่าแดง เท่านั้น บริการ QC และ ตั้งสายให้พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะส่วน (Set คอ และ ตั้งสาย) บริการ Set up ด้วยมาตรฐาน เต่าแดง กทม. & ปริมณฑลส่งด่วน จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 9,000 ฿ 10,000 -10%
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► PickLimitedEditionKlaw3มุม ► ประแจ6เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด10คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้จากโจเต่าแดง ► บริการQCและตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วน(Setคอและตั้งสาย) ► บริการSetupด้วยมาตรฐานเต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
 • Quick view
  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  New

  ของแถมพิเศษ !!! ► PickLimitedEditionKlaw3มุม ► ประแจ6เหลี่ยม ► ตารางคอร์ด10คอร์ดที่มือกีต้าร์ต้องรู้จากโจเต่าแดง ► บริการQCและตั้งสายให้พร้อมใช้งาน ► บำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วน(Setคอและตั้งสาย) ► บริการSetupด้วยมาตรฐานเต่าแดง ► จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

  ฿ 15,300 ฿ 17,000
  Reduced price!
Showing 1 - 8 of 120 items